Barnens perspektiv sätter agendan

Krönika av Catharina Brandén

Jag vandrar längs stranden på Råå vallar. Jag hör måsarna skria och känner hur vinden drar tag i mitt hår. Lusten faller på att fälla ut armarna och springa. Kanske, kanske om jag blundar, kan jag flyga. Den finns där alltid, lekfullheten. Längre ner på stranden, hukande bland sanddynerna, ligger den. Som en grånad dinosaurie, eller som en blandning av ett sandslott och en gammal fiskehodda. Här, alldeles i strandkanten, ligger Råå förskola. En plats att locka fantasi och lek, en plats av harmoni och lugn, en plats där barnens perspektiv har fått sätta agendan. 

Helsingborg stad har en vision. 2035 ska vi vara den skapande staden, den pulserande staden, den gemensamma staden, den globala staden och den balanserade staden. I linje med visionen har Helsingborg i början av 2016 antagit ett livskvalitetsprogram som ett av två övergripande strategiska styrdokument. 

Livskvalitetsprogrammet kopplar samman stadens arbete med miljö och folkhälsa. Det sätter tydligt människan i centrum och fokuserar på att förbättra de förutsättningar som vi människor behöver för att må bra. Arbetet med livskvalitet syftar också till det långsiktigt bästa för vår gemensamma hållbara utveckling.

Livskvalitetsprogrammet och Vision 2035 innebär för oss som fastighetsägare att vi måste fundera över andra värden än de traditionellt hårda byggvärdena när vi bygger om och bygger nytt. Vi måste helt enkelt tänka om och tänka nytt genom att i stället utgå ifrån förutsättningarna för livskvalitet, för att skapa en tydlig koppling till samhällets hållbara utveckling. 

Helsingborgs arbete ska ligga i framkant. Vi ska vara en god förebild i frågor som rör livskvalitet. Vårt arbete utgår ifrån att förutsättningarna för livskvalitet skapas genom att göra människor medvetna och ansvarstagande för våra gemensamma utmaningar. Arbetet med livskvalitet hjälper till att skapa balans mellan olika behov, där allt samverkar för att vi ska kunna må bra här och nu och överleva långsiktigt på vår planet.

Att visa särskild omsorg om våra barns miljö är ett viktigt led i vårt arbete. Barnen som är vår framtid och som ska vara bärare av den grund vi nu lägger i livskvalitetsarbetet. Råå förskola visar hur denna omsorg kan ta form i en ny byggnad. En byggnad som vi valde att bygga helt i trä.

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration