Estetikens plats i ett hållbart samhälle

Krönika av Camilla Schlyter Gezelius

Timmerhusbyggande – varje timmerstock är unik, men byggs i ett system som är generellt och består av stockar, dymlingar, yxade knutar, gåtar och åsar. Stockarna kapas i samma längd. De placeras så att den grövsta delen av stocken hamnar på den underliggande stockens smalaste del för att nå bästa stabilitet och täthet. Tekniken för att yxa en knut är generell inom ett geografiskt område men måste anpassas efter varje stock.   

Det finns lång erfarenhet och kunskap i Norden av att bygga i trä. Det har lett till en varierad lokal utveckling av konstruktionstekniker och detaljlösningar, vilka varit helt beroende av resurser i den lokala omgivningen. Samtidigt är denna kunskap på väg att försvinna ur vår aktiva kunskapsbank. Låt oss samverka för att motverka detta och skapa en gemensam kunskapsplattform där det finns plats för alla skalor och nivåer, allas kunskap och intentioner.

Trä som material har den fantastiska inneboende egenskapen av att vara både generellt och specifikt, unikt och standard på en och samma gång. Trä är ett plastiskt och formbart material, och dagens snickerier är en mötesplats mellan mjukvara och material. Trä ger oss oändliga möjligheter att utveckla framtidens byggnadsindustri om vi förstår materialet, om vi brukar det med kunskap, respekt och känsla. 

Hur kan vi utveckla standarder för ett material som trä? Går det att skapa moderna träbyggnadssystem som klarar av att dra nytta av generella och unika principer, liknande de som finns i timmerhuset? 

Jag ser att utvecklingen i träbyggnadssektorn kan gå i två huvudspår. Båda spåren är lika viktiga. Tillsammans kan de generera innovation och inspiration för framtidens hållbara samhällsbygge. 

Det ena spåret baseras på ett fortsatt utvecklande av industriella processer och metoder. Ett generellt och standardiserat storskaligt trähusbyggande, där utvecklingen går mot träbaserade produkter och byggsystem med inslag av andra byggmaterial. 

Det andra spåret kan vi kalla högteknologiskt hantverk. Ett utvecklande av detaljer och hantverk i syfte att både berika arkitektur och skapa nya konstruktionslösningar.

I kombination kan de båda spåren, om de utvecklas parallellt, berika varandra. Kanske kan träbyggandets standard bli en kombination av generellt och unikt baserat på trä som material. Då vore cirkeln sluten.

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration