Minska vibrationerna redan vid ritbordet

Krönika av Kirsi Jarnerö

VÄXJÖ, SVERIGE Svikt och vibrationer i bjälklag är något man märker omedelbart när man kommer in i ett rum. Det kan vara en känsla av en viss eftergivlighet i bjälklaget eller mer påtagliga vibrationer som känns, hörs eller syns när föremål skallrar eller dallrar. 

Att träbjälklag är mer känsliga för belastning av människor i rörelse än exempelvis betongbjälklag beror på den låga massan. Vibrations­egenskaper kan förbättras genom att öka massan, styvheten eller de dämpande egenskaperna.

Att öka massan kan innebära att styvheten också måste ökas för att den första egen­frekvensen inte ska sjunka till en nivå som inte är acceptabel (för träbjälklag <8 Hz). Därmed är det kanske inte den mest kostnadseffektiva åtgärden. En ökad massa är inte alltid önskvärd av transportskäl eller när man av produktionsskäl inte vill använda våta pågjutningar. Att förbättra de vibrationsdämpande egenskaperna är effektivt, men det är svårt att uppskatta och säkerställa effekterna av inbyggda dämpningslösningar eftersom hela byggnadskonstruktionen bidrar till den totala dämpningen.

Den mest praktiska lösningen är att öka styvheten i bjälklaget. För träbjälklag, som traditionellt har mycket högre styvhet i den bärande riktningen än vinkelrät mot den, ger åtgärder som höjer styvheten vinkelrät mot bärningen snabbt positiva effekter på vibrationsegenskaperna. Att använda sammansatta träprodukter som exempelvis fanérträ och korslimmat trä som skivmaterial höjer styv­heten i båda riktningarna, speciellt vinkelrät mot bärningsriktningen. Att koppla samman de bärande balkarna i sidled med en eller flera rader kortlingar förbättrar vibrationsegen­skaperna. Eftersom vibrationsrörelser är små är det viktigt att kortlingarna förankras mot balkarna så att anslutningen inte glappar. Förutom att ta hänsyn till bjälklagets styvhet är det viktigt att beakta upplagen som bjälklaget lagts upp på, om upplaget är en kontinuerlig vägg eller om bjälklaget vilar på en eftergivlig balk som kan försämra vibrationsegenskaperna. 

Att säkerställa en vibrationsprestanda i bjälk­lag som uppfyller användarnas förväntningar är avgörande för att de boende ska trivas. Kom ihåg att ett vibrationskänsligt bjälklag avslöjar sig när man kliver ut på det.

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration