Vi ska bygga hälften i trä

Krönika av Henrik Wibroe

VÄXJÖ. SVERIGE I Småland är det tradition att bygga i trä. Det har vi alltid gjort. Sedan början på 90-talet har Växjö dessutom byggt lite högre och lite större i trä. Det startade med äldreboendet Kvarngården i tre våningar och fortsatte med Välludden i fem våningar, då Sveriges högsta träbyggnad. Därefter har Limnologen i åtta våningar byggts, liksom utmanande signaturbyggnader inom universitetsstaden och på senare år stora idrottsarenor inom Arenastaden. Syftet med att bygga i trä är att nyttja en närodlad produkt, att utveckla alternativa byggsystem, att bygga och gestalta med träkänsla men framför allt att minimera koldioxidutsläppen och därmed göra det möjligt för kommande generationer att överleva.

Det övergripande målet för Växjö är att bli fossilbränslefritt till år 2030. Växjö ställer med detta mål högre krav på det som produceras.

Kommunen, som fastighetsägare genom sina kommunala bolag, har i dag som mål att bygga hälften av all egen byggnation i trä. Privata fastighetsägare, byggentreprenörer, arkitekter och projektörer hänger på och väljer trä. Ett starkt samarbete är en av nycklarna till framgång. Växjö kommun samarbetar bland annat med Södra och Linnéuniversitetet. Det skapar ny kunskap, nya utbildningar, ny forskning samt nya spännande vackra byggnader och stadsdelar. Ett antal områden har skapats och vigts åt träbyggande. Flera områden kommer att pekas ut för att säkerställa utvecklingen. I Växjö vill privata fastighetsägare äga byggnader i trä, byggentreprenörer bygga i trä och brukare bo i byggnader i trä.

Växjö är med och skapar goda livsmiljöer för ökad livskvalitet nu och i framtiden. För detta krävs en gemensam vision om stadens utbyggnad och förtätning, en stadsväv som kan ge förutsättningar för god kommunikation och nyskapande byggnadsverk med god utformning och gestaltning. Därför fortgår en ständig stadsutveckling av bland annat vår trästad Välle broar.

Ett bra samarbete med marknadens aktörer och ett aktivt arbete hos de kommunala bolagen är en förutsättning för att utveckla och stärka träbyggandet. Som stadsbyggare ställs vi inför nya utmaningar att utveckla och att utvecklas varje dag. Växjö kommun bjuder in till dialog där vi vill inspirera hela byggsverige till ett visionärt stadsbyggande och ett ökat träbyggande genom samarbeten, nätverk och genom medborgardialogen Växjösamtalet.

Trä är doft, känsla och visuellt. Trä håller jorden levande för generationer framöver.

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration