Våga vara öppensinnad!

Krönika av Roberto Crocetti

Miljövänligt, hållbart, estetiskt, ekonomiskt och brandsäkert är några välkända och väl­dokumenterade egenskaper hos trä som gör det till ett attraktivt konstruktionsmaterial. Därför, har jag valt att inte avhandla dem vidare.

Istället kommer materialets styrka och formbarhet stå i fokus. Vad gäller styrkan, så är kvoten mellan träets hållfasthet och dess densitet större än hos de flesta andra traditionella konstruktionsmaterial – till och med större än hos vanligt konstruktionsstål. Den egenskapen gör trä mycket lämpligt för användning fram­förallt vid stora spännvidder. Det är inte en slump att konstruktioner med extremt stora spännvidder ofta byggs i trä. Som ett exempel kan nämnas Tacoma Dome, Washington, usa, spännvidd 161 meter.

Vad gäller formbarheten, så är det enkelt att forma trä. Vid behov av speciella geometrier som krökta ytor, eller till och med dubbelkrökta ytor, så blir det ofta betydligt enklare (läs: mer ekonomiskt) om man väljer trä istället för andra konstruktionsmaterial. cnc-maskiner har öppnat upp helt nya möjligheter inom bearbetning och prefabricering och maskinerna ger ofta ett bättre resultat än traditionella hantverksmetoder. Detta har gjort träkonstruktioner mer
konkurrenskraftiga.

Men två aspekter behöver beaktas vid projektering av träkonstruktioner, speciellt stora sådana.

1) För att utnyttja materialet på bästa sätt, bör man skapa former som bara ger upphov till spänningar i träets fiberriktning. Träet är avsevärt starkare i fiberriktningen än vinkelrätt i fibrerna.

2) Trä är ett »levande material« som rör sig. Försök förutse vilka rörelser som kan äga rum och förhindra inte dessa. Så kan farliga »tvångspänningar« undvikas.

Slutligen vill jag uppmuntra konstruktörer och arkitekter att tänka lite mera »öppensinnat« när det gäller användning av trä i kombination med andra material. Ibland är det fördelaktigt att ersätta delar av en träkonstruktion med till exempel stålstag, speciellt när det är fråga om överföring av stora dragkrafter och /eller när man vill minimera lastexcentricitet. Samverkanskonstruktioner i trä och betong har också fördelar. Bjälklag i trä och betong blir i regel beaktansvärt styvare än ett motsvarande renodlat träbjälklag med samma tvärsnittsmått. Följaktligen, är svikt- och vibrationsegenskaperna hos ett samverkansbjälklag ofta betydligt bättre än hos ett träbjälklag.

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration