Konsten att dimensionera detaljer

Krönika av Elzbieta Lukaszewska

stockholm I Sverige har vi en lång tradition av att projektera och bygga träkonstruktioner. Många universitet och högskolor erbjuder nya utbildningar och kurser för konstruktörer samt arkitekter med fokus på trä. Men utvecklingen av nya material som KL-trä, nya tekniker för utformning av komplicerade detaljlösningar i trästommar, nya dimensioneringsverktyg samt nya teorier bakom verktygen för dimensionering av träkonstruktioner kräver en större satsning på träutbildning framför allt på universitet, högskolor och inte minst för företag inom konstruktionsbranschen. 

För att inhämta kunskaper inom området KL-trä i bärande konstruktioner med särskild tyngdpunkt på dimensioneringsmetoder kan man i dag läsa en kurs på Linnéuniversitet. Dock kan man tycka att denna kurs borde vara obligatorisk på samtliga konstruktörsutbildingar, då vi har för få konstruktörer som har utbildning och erfarenhet inom dimensionering av trä.

Vi på Byggnadstekniska Byrån får allt fler förfrågningar gällande limträ och KL-träkonstruktioner från såväl beställare som arkitekter, och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra kunskaper och utbilda vår personal inom området. Varje år planerar vi olika aktiviteter tillsammans med olika träleverantörer för att fördjupa vår kunskap inom limträ, KL-trä, nya infästningar för träkonstruktioner samt dimensioneringsverktyg. 

I dag arbetar våra konstruktörer i varierande typer av projekt, bland annat stora kontors- och bostadsprojekt samt ombyggnadsprojekt. Som konstruktör krävs bred och hög kompetens inom alla material för att kunna välja det som passar för varje specifikt projekt.

Vi konstruktörer gör utredningar i tidiga skeden och upprättar program-, system- och bygghandlingar, och det är vi konstruktörer som har nyckelkompetensen att presentera materialets möjligheter i specifika projekt. Därför krävs ständig fördjupning av våra kunskaper inom olika träbaserade material, särskilt KL-trä, vilket inom snar framtid kommer att bli ledande som byggmaterial. Det blir även viktigare för konstruktören att fördjupa sig inom hybridkonstruktioner, där trä kan komma att kombineras med stål och betong. 

Vi på BTB har därför bildat en träarbetsgrupp. Gruppen har främst fokus på forskning men även stöd i komplicerade träprojekt.

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration