Trä får spridning

Krönika av Carmen Izquierdo

Vi åker långt. Norrut, västerut, österut och söderut. Vi färdas med bil, flygplan, båt och helikopter. Vi åker genom det svenska landskapet. Ett landskap av skog, fjäll och fält, av sjöar, skärgård och hav. Ett landskap av skog. 

Överallt träffar vi glada och kunniga byggherrar och arkitekter som utförligt förklarar detaljerna kring sina älskade trähus. Vi skaffar oss förståelse om sakernas tillstånd. Så, hur är läget? 

Det myllrar av fantastisk design och gediget hantverk i fritidshus och villor. Överraskande rumsliga sammanhang i nära samspel med sina omgivningar. Sammanhang som utgår från användarens identitet och behov, som lekfullt frångår etablerade lösningar för att skapa älskvärda hem och miljöer.

Det börjar synas allt fler flerbostadshus som byggs i trä och för med sig träets taktila karaktär i bostaden, träets doft och närvaro. Vi förundras när några fantastiska hus bjuder på samma designnivå till en allmän publik. Jag önskar dock att liknande lekfull kreativitet kunde sprida sig mycket mer och röra sig över till typologier för arbete och kontor, till byggnader för kultur, kommers och vård.

I dag efterlyser vi en mer humaniserad inre miljö, där idén om komfort inkluderar aspekter för välbefinnande utöver dem som det går att räkna på. Nu börjar kunskapen spridas om att bygga lufttätt inte behöver vara detsamma som att klä in hela konstruktionen med plastfolie, vilket har varit brukligt för att kontrollera inneklimatet. Lufttäta men diffusionsöppna konstruktioner kan åstadkommas med massiva träelement, cellulosa- och träfiberbaserade produkter. 

Med vår högindustrialiserade träbyggnadsindustri kan vi prefabricera volymelement och komplexa byggnadsdelar genom »file to factory-
metoder«. Träbyggnadskonsten är väl grundad i landskapet, kunskapen har funnits och finns kvar och i dess förädling sker innovationer.

Beräkningsmodeller för att bygga på höjden i trä tas fram i Sverige och globalt. Det är fantastiskt spännande att följa hur innovation sker när maxhöjden för byggnader med stomme i korslimmat trä växer nästan månadsvis allt-eftersom nya exempel uppförs, i Sundbyberg, i Toronto eller i Portland.

Sammantaget utstrålar dessa träbyggnader en medvetenhet genom användningen av trä som känns hoppingivande för målet: att bygga hus som skapar värde för både natur och kultur. 

En framtid i trä. Det är vägen!

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration