Världens största showroom för träbyggnation

Krönika av Anna Tenje

Växjös miljö- och klimatarbete är välkänt, såväl nationellt som internationellt. Fokus för det strategiska miljöarbetet är huvudsakligen att minska de fossila koldioxidutsläppen. Vårt motto, Europas grönaste stad, handlar om att se varje insats på miljöområdet som delar av en större helhet, och Växjös trähusbyggande är en del av denna helhet. 

För oss är trä ett naturligt byggmaterial och vi har en lång tradition av småskaligt trähusbyggande. Med ökat tekniskt kunnande ökar även möjligheten för de traditionella småländska småhustillverkarna att växla upp mot nya marknader och industriell trähusproduktion.

Att skapa ett modernt och effektivt byggande, en industriell trähusproduktion och ett ökat tekniskt kunnande kräver samarbete. Samverkan mellan kommun, näringsliv och forskning är styrkan i Växjös träbyggande. Linné-universitetets spetskompetens kring skog, trä och byggande bidrar. Forskningen inriktas alltmer på hela byggprocessens roll ur ett klimat-perspektiv, och trä är som bekant ett av få förnybara byggmaterial.

Samverkan startade i början av 1990-talet och ökade 2008 då ett särskilt geografiskt område, Vällebroar, på ca 25 hektar utpekades för byggnation enbart i trä. Sedan dess har flertalet byggprojekt genomförts här och de är grunden för den moderna trästaden Växjö. 

I Växjö vågar vi utmana! Här prövar vi ny teknik, stimulerar utvecklingen av byggteknik och industriell husproduktion, testar bygg-system och samlar erfarenheter. Allt går i ett rasande tempo. Det som var experiment då är konventionell och beprövad teknik nu. På Vällebroar finns i dag många exempel på modernt träbyggande, både i form av bostäder och
lokaler, men även andra byggnationer. 

Växjö har en ledande position och ett brett kunnande inom träbyggnation. Grunden är en tydlig och målinriktad träbyggnadsstrategi, ett bra samarbete med marknadens aktörer och ett konsekvent arbete. De kommunala fastighetsbolagen påverkar den hållbara stads-utvecklingen både direkt och indirekt. Som mark-ägare kan Växjö kommun styra de krav som ställs på vad som produceras. Med egen rådighet ökar möjligheten att skapa mervärden och påverka en hållbar samhällsutveckling. 

Växjö visar vägen!

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration