Vad innebär hållbart byggande i praktiken

Krönika av Maria Block

Vi har en tidsram på tio år för att styra upp processer på jorden i solidaritet med kommande generationer. Det mest miljöskonsamma vore att inte bygga alls, utan gå ut och demonstrera för en bättre värld – vilket dock svårligen låter sig göras. Så vad ska vi ta oss till?

 Det mest klimatskonsamma inom byggsektorn är att bygga i trä. Det visar resultat från IVL Svenska Miljöinstitutet, där man har räknat klimatgasutsläpp för olika konstruktioner vid uppförande och drift av flerbostadshus i Sverige. Det gäller oavsett om vi räknar in koldioxidlagring i ny skog eller ej. Lättbalk- och lättregelsystem av trä med träfiberisolering ligger väl till både ur resurs- och klimatperspektiv. Som arkitekt har jag sedan länge bestämt mig för att endast projektera hus i huvudsakligen trä och andra växtbaserade material. Det finns inte heller funktionella eller ekonomiska skäl att välja annat.

Den i byggmaterial bundna koldioxiden får inte släppas ut i atmosfären framöver. Hur? Genom återbruk av både byggnader och byggdelar, gärna i flera omgångar, och därefter tillverkning av biokol, eller med bio-CCS-teknik (bio-carbon-capture-and-storage). I biokol, som bildas vid pyrolysförbränning av biologiska material, kan koldioxid bindas i tusen år i jordar där den lagrar näring och ger lämplig struktur åt ny växtlighet. Alternativt kan biokolen användas i applikationer som vattenrening eller fyllmaterial i betong. Om bio-CCS ges rätt förutsättningar, där tekniken får ekonomiska möjligheter att skalas upp, kan det innebära kolsänkor som är nödvändiga för att hejda den globala uppvärmningen väl under 2 grader.

Bygg så att återbruk är möjligt. Forskningsprojekt visar att resursbesparingar och mindre klimatgasutsläpp blir följden vid återbruk. Tänk på att träprodukter som är målade, eller på annat vis behandlade, inte alltid enkelt kan återgå till ett giftfritt kretslopp. Nya EU-regler om avfall implementeras i Sverige till 2025, vilket påverkar byggbranschen (läs mer på ccbuild.se).

Vi behöver vara resurseffektiva, vad gäller både material och energi/effekt. Bygg energisnålt i paritet med välbyggda passivhus. Att kapa effekttoppar på olika sätt blir viktigt framöver, eftersom vi riskerar effektbrist i vissa regioner.

Många kemikalier används inom byggbranschen, även nya och oprövade. I byggvarudatabaser finns information och bedömningsgrunder för de kända kemikalierna. Håll särskild koll på ytbehandlingar, lim samt fäst- och fogmassor med mera. Installationsvaror ska vi också vara särskilt vaksamma på. Läs säkerhetsdatablad för kemiska produkter och undvik att föreskriva varor med hälsorisker och miljöfaror. Från 2021 måste även nanomaterial redovisas.

Solidaritet med nästa generation!

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration