Mobila lösningar för en hållbar framtid

Krönika av Magnus Björkman

Bilen kallas ibland för den osynliga samhällsplaneraren. Bilar tar plats, både i trafik och framför allt när de står still. »Stadsplanering handlar till 90 procent om att försöka få in alla parkeringsplatser«, hörde jag någon säga.

Även i bostadsprojekten är det utmanande att få plats med det antal bilparkeringsplatser som krävs. Inte sällan byggs ett garage under bostadsgården, en lösning som är dyr både i investering och underhåll och som heller inte kan nyttjas av alla.

Att ställa om till hållbara och cirkulära system är en avgörande fråga för vår tid. Här finns en outnyttjad potential i att de miljöer som planeras i dag kan utformas för att stötta denna omställning; att forma byggnader som sedan formar oss.

Så hur många parkeringsplatser behövs – egentligen? Redan i dag kan tjänstebaserad och delad mobilitet radikalt minska behovet av yta och investering i parkeringsplatser. Sett i ett lite längre perspektiv kommer utvecklingen mot ökad tjänstefiering, digitalisering, delningsekonomi, e-handel och autonoma fordon förmodligen att rita om kartan i grunden för hur och varför vi reser i framtiden. Men på vilket sätt kan trä vara en del av denna utveckling?

Låt mig komma med ett förslag. Klimatfrågan, tillsammans med teknik- och samhällsutvecklingen, kommer otvivelaktigt att påverka framtidens resande, men vi vet ännu inte hur fort eller på vilket sätt. Vi behöver flexibilitet för olika scenarier i framtidens städer – det vill säga den byggda miljö vi ritar och planerar i dag. Här kan prefabricerade träkonstruktioner spela en viktig roll i omställningsarbetet mot en mer hållbar livsstil.

Om vi i stället för att gräva ner parkeringar under varje kvarter bygger mobilitetshus som kan förse ett helt område med både mobilitetstjänster och parkeringsplatser för dem som ännu vill äga sin bil, så skapar vi bättre förutsättningar för effektiva och samordnade lösningar. Dess­utom har byggnadernas konstruktion mindre klimatbelastning genom hela sin livscykel. En modulstruktur med tilltagna rumshöjder kan lätt anpassas i takt med omställningen, oavsett om man vill bygga om till andra ändamål eller hellre demontera och återvinna för att ge plats för andra funktioner.

För att stötta nya beteenden och resande behövs en ny, attraktiv livsmiljö, där små elfordon kan bli en del av byggnadsmiljön på andra sätt än fossila fordon. Trä framstår här som ett självklart val – klimatsmart, lättbearbetat, flexibelt och snabbmonterat. Och, framför allt, med potentialen att ge rummen för framtidens mobilitet en helt ny gestalt.

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration