Framtidsspaning 2025

Krönika av Magdalena Andersson

UMEÅ Enligt EU:s statistikorgan Eurostat är Sverige det eu-land som urbaniseras snabbast. Denna trend kommer enligt Boverkets »Vision för Sverige 2025« att fortsätta. År 2025 bor det drygt 10 miljoner människor i Sverige och de flesta bor i våra tre storstadsregioner.

Låt oss några ögonblick begrunda vilka effekter befolkningsomflyttningen under de kommande tio åren får för bostadsbyggandet. Låt oss också fundera på om vi genom att utveckla bostadsproduktionen kan påverka befolkningsutvecklingen i olika delar av vårt land.

Med en beräknad årlig folkökning i Stockholmsregionen på 30 000 personer måste bostadsbyggandet där fördubblas. Skåne behöver öka sin bostadsproduktion från 3 500 till 7 000 lägenheter per år. Ska våra mindre kommuner kunna konkurrera med storstadsområdena måste också dessa kunna öka sitt byggande – både av lägenheter för unga vuxna och för de äldre villaägarna som gärna vill flytta till bekväma mindre bostäder. De senare ger på så sätt barnfamiljer tillgång till attraktiva villor i väletablerade bostadområden. Då krävs nya lägenheter med överkomliga produktions- och därmed boendekostnader.

Tulipanaros suckar somliga. Men det är möjligt! Nyckeln till ökad produktion till lägre kostnader är industriellt byggande. Det industriella byggandet med rationell och kostnadseffektiv produktion av flerbostadshus i fabrik skapar förutsättningar för en kraftig ökning av bygg­andet i storstadsområdena. Dessa bostäder monteras snabbt och effektivt samman på byggplatsen av prefabricerade volym- eller planelement, vilket också innebär att de enkelt kan demonteras och flyttas. Härmed öppnas möjligheter att öka byggandet av bostäder också i de orter som idag inte kan växa och utvecklas på grund av att attraktiva bostäder för unga vuxna, och villasäljarna, saknas. Jag vill gratulera fastighetsbolaget Rikshem och hustillverkaren Lindbäcks som nyligen slöt avtal om leverans av 2 000 lägenheter – industriellt producerade och dessutom klimatsmart med trä som stommaterial.

För industriellt byggande, där huvuddelen av produktionen sker i effektiva fabriker, har trä visat sig vara det överlägset mest ändamåls­enliga materialet. Att trä samtidigt är förnybart och ger stora positiva klimateffekter är grädde på moset.

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration