Tro om trä kan leda fel – kunskap är säkrare

Krönika av Tore Hansson

STOCKHOLM När jag höll ett föredrag i Norge kom jag in på valet av olika träslag för olika typer av byggnader och användningsområden. Att gran var ett bra byggvirke och att furu var ett bra snickerivirke. Att granen är likartad genom hela tvärsnittet och att furun egentligen är två olika träslag i samma stock. Furukärnan tar inte upp vatten och är impregnerad med hartser som ger den viss beständighet. Kärnan hos furun, liksom hela tvärsnittet hos granen låter sig inte bli impregnerad. Man skulle kunna kalla gran för gåsvirke. Furusplinten däremot går utmärkt att impregnera.

Dessa enkla fakta gör att gran är ett utmärkt träslag på fasader. Furu skulle också fungera om man kunde få fram brädor med enbart kärna, fria från splint. I frågestunden efter föredraget kommenterade en gammal norsk träguru: »Det skall vara gammal go’ fur på fasada«. Den tron fick nog många norska byggare att välja fel fasad­virke. En annan felaktighet är att man sätter likhetstecken mellan porositet och permeabilitet. Porositet anger hur stor del av en volym som upptas av luft och att resten är kompakt trämateria. Balsa är mycket porös, mer än 90 procent av volymen är luft. Men balsa är inte permeabel, det vill säga: träet släpper inte genom vare sig luft eller vatten. Skulle balsa släppa in vatten så skulle aldrig Kontiki kunnat flyta så lång tid som krävdes för att korsa Stilla havet. Gran släpper heller inte in vatten och träslaget går inte att genomimpregnera. Mot den här bakgrunden blir ett besiktningsutlåtande med de här orden tveksamt:

»Enligt entreprenören är fasaden av gran. Gran är ett relativt poröst träslag, vilket gör det känsligt för fukt. Hur denna fasad kommer att reagera på vårt klimat är svårt att veta. Det är i vart fall ovanligt med detta träslag som fasadmateriel idag«.

I AMA-Hus och i Träguiden är gran det enda träslag som rekommenderas till träfasader. Man får hoppas att utlåtandet inte fått några allvarliga följder. Tro om trä kan leda fel. Kunskap är säkrare grund.

ps. Man delar ibland in träslagen i »hardwood« och »softwood«. Man menar då lövträ respektive barrträ. Tyvärr förekommer ibland »raka« översättningar, det vill säga »hårdträ« och »mjukträ«, båda är felaktiga. Balsa är nämligen ett lövträslag, alltså hardwood.

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration