Trä – ett naturligt inslag

Krönika av Henrik Nordlöf

Som investerare och utvecklare av bostäder söker vi på Slättö långsiktighet. Det långa perspektivet tar sig flera utgångspunkter där vi söker ekonomiskt hållbara investeringar som bär sig över tid, samtidigt som miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv ska vara låg.   

Bland investerarkollektivet finns i grunden en positiv bild av trähusbyggnation och en bra inställning till innovativa lösningar, och där kommer stommar av KL-trä in. Däremot stöter vi ibland på ett motstånd och skepsis hos vissa av byggbolagen. Det kan delvis vara ett resultat av en miss-matchning mellan trähusbranschen och byggentreprenörerna: Man erbjuder inte primärt marknaden det den vill ha utan företrädesvis det man vill leverera, hög prefabriceringsgrad. 

Träbranschen skulle må bra av att skapa bättre förståelse mot byggindustrin för en produkt som produktionsmässigt har många likheter med plattbärlag och samtidigt flera viktiga fördelar med kortare eller inga torktider, enklare transporter och lägre utsläpp vid produktionen. Dock finns en underlåtenhet inom byggbranschen att informera om hur stor del av en byggnads totala utsläpp som faktiskt byggnationen står för och vilken positiv miljöeffekt man kan få genom att byta ut en stomme av betong mot trä. Svenskt byggande skulle må bra av att dess miljöpåverkan uppmärksammades i stället för det i dag ensidiga fokus som ligger på utsläpp och energikrav i förvaltningsskedet. 

Många värdesätter att bo i ett trähus där vetskapen om att huset är byggt i trä skapar trivsel. Det finns en långsiktighet med trä där man kan föra associationerna och tankarna till grånade ängslador. Det är en beständighet som vi gärna ser att våra fastigheter förmedlar och förknippas med. När trä även kommer in som fasadmaterial ger det byggnaderna en varaktighet där de, trots att de i takt med åldrandet förändras genom färgskiftningar, ändå ger en autenticitet till byggnaderna som få – om ens några – andra material kan göra.

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration