Hållbarhet viktigt även digitalt

Krönika av Anneli Kouthoofd

Hållbarhet inom bygg­materialindustrin handlar självklart om materialets funktion, robusthet, beständighet och design. Men hållbarhet i dag handlar lika mycket om ettor och nollor, digitala data samt om regler och förutsättningar som främjar innovationer. Klimat- och hållbarhetsmålen driver hela byggbranschen, och byggmaterialindustrin lägger ner stor kraft och ekonomi i forskning och utveckling. Globalt, inom EU och nationellt ser vi en grön och cirkulär omställning som mål, och här behövs såväl innovationer inom byggmaterialområdet som hållbar digital information.

Vi behöver en cirkulär strategi. Regeringens nationella strategi är övergripande skriven och kräver dels kompletterande konkreta handlingsplaner, dels en god synkronisering inom EU. Det kräver i sin tur ett tätt samarbete med oss inom näringslivet. Byggmaterialbranschen och andra industrier utvecklar strategier kring hur vi kombinerar en giftfri miljö med möjligheten att cirkulera mera.

Hållbar information, dokumentation av relevant data som kan delas, med fortsatt säkerhet och utveckling för byggmaterialföretagen, är en förutsättning för ett fortsatt innovativt arbete.  Byggmaterialindustrierna verkar för att vi ska ha ett gemensamt system/en plattform i branschen med ett gemensamt standardiserat språk, som på ett både säkert och resurseffektivt sätt gör det möjligt för företagen att dela produkt- och miljödata och som tillvaratar företagens kunskap.

I ett flertal gemensamma branschprojekt utvecklas digitaliseringsarbetet. Svenskt Trä håller till exempel på med ett synnerligen pragmatiskt och framåtriktat arbete med framtagning av digitala data. Vi behöver enas kring såväl identifikationspunkter (GTIN, GMN) så att datainformationen kan hitta över gränser, och vi behöver ena byggprocessens stationer. I synnerhet måste vi gemensamt se till allas behov, ha byggmaterialindustrins möjligheter till registrering och framtagning av relevanta produkt- och miljödata samt fastighetsägarens behov vid förvaltning och renovering i åtanke.

En inställning av tillit mellan byggprocessens aktörer, rätt regelsystem, rätt inställning om relevant data och digitaliserade plattformar för utbyte av hållbar information är nycklarna till ett roligt och intensivt arbete framöver.

Läs mer på byggmaterialindustrierna.se/byggmaterial/innovationer/

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration