Trä flyttar fram positionerna

Krönika av Bo Frank

VÄXJÖ Som första kommun i världen tog Växjö år 1996 beslutet att bli fossilbränslefri. Ambitionen är att nå målet till 2030 och att vara lite mer än halvvägs om två år.

Att bygga i trä är en viktig satsning i vårt klimatarbete, en satsning som tillhör framtiden. Växjö har, som regioncentrum mitt i det småländska skogsriket, ett ansvar och en roll att fylla i denna utveckling. Vi har en tradition av trähusbyggande som tog sin början på 1990-talet med äldreboendet Kvarngården i Ingelstad strax utanför Växjö. Året efter uppförde Skanska och Södra projektet Välludden, tre flerbostadshus med fem våningar av trästomme, vilket då var de högsta i landet. Strax efter att Växjö blev universitetsstad utvecklade fastighetsbolaget Videum, ett campusområde med nya signaturbyggnader i trä, vi kallar dem kvarteret Uppfinnaren, Hus M och Hus N. Vi ser med glädje hur projekt som kvarteret Limnologen, Fortnox Arena och Södra Climate Arena fortsätter att sätta Växjö på kartan.

Genom åren har vi odlat ett starkt samarbete med bland annat Södra och Linnéuniversitetet. Genom Centrum för Boende och Byggande i Trä, cbbt, medverkar vi till att aktuella byggprojekt kopplats mot Linnéuniversitetets forskning. Ett starkt samarbete mellan akademi, kommun och näringslivet är en förutsättning för lyckade resultat. Den senaste statistiken från vår koldioxidinventering visar på en reduktion med 41 procent, i jämförelse med referens­år 1993. Vår prognos för utfallet 2012 visar en minskning med ytterligare fyra procent.

I augusti tog Växjö ställning till en ny träbyggnadsstrategi. Målet är att 50 procent av alla hus som byggs av kommunen 2020 skall vara trähus. Om två år ska vi ha nått halvvägs. Genom att använda vårt markinnehav och kraften i våra kommunala bolag vill vi verka för en fortsatt stark trähusbyggnation i såväl Växjö som i regionen och i landet som helhet. Genom vår delaktighet i Trästad, Träregion Småland och Trästadsutskottet driver vi frågan om en ny nationell satsning kring trä i byggandet.

I Sverige finns många andra som också ser träets möjligheter. Men vi vill välkomna ändå fler kommuner, fastighetsägare, entreprenörer och byggherrar att på samma sätt som Växjö engagera sig för ett ökat trähusbyggande!

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration