KL-trä har äntligen blivit ett begrepp

Krönika av Daniel Wilded

Det finns många anledningar till att välja trä. Minskad klimatpåverkan och ett effektivare byggande är bara två områden där trä i allmänhet och byggdelar av KL-trä, eller korslimmat trä, i synnerhet är svaren. Två svar som dessutom börjar sprida sig över världen.

För flera år sedan, när kunskapen och kännedomen om KL-trä fortfarande var i sin linda, brukade jag drömma om att KL-trä skulle bli ett så starkt varumärke att det blev synonymt med själva produkten. Som frigolit och lypsyl – varumärken som blivit själva produkten.

Det smått fantastiska är att drömmen håller på att slå in. För någonting har hänt på marknaden för byggdelar av KL-trä bara under de senaste åren. Från att ha varit ensamma pionjärer på den svenska KL-trämarknaden i närmare 15 år har vi på Martinsons fått sällskap av tre nya inhemska aktörer. Och vi är inte de enda: Norge, Finland, England, Japan och USA är bara några av de länder som just nu storsatsar på KL-trä.

Den globala produktionskapaciteten för KL-trä uppgick till 1 miljon kubikmeter 2017 och beräknas ha ökat till det dubbla, alltså 2 miljoner kubikmeter, redan 2020. Det kan man kalla en explosionsartad utveckling.

Det kan ligga nära till hands att tro att jag som produktchef på Martinsons skulle se den här etableringen av nya aktörer i Sverige som ett hot. Men faktum är att det är precis tvärtom. Det här är den utveckling jag strävat efter under alla år som säljare av produkten och på senare år då jag åkt land och rike runt och predikat KL-träets evangelium.

För det är faktiskt så att vi alla drar nytta av fler aktörer i KL-träbranschen. Som beställare finns det mycket att vinna på att till exempel byta ut ett håldäck i betong mot en betydligt lättare KL-träskiva. Byggdelar av KL-trä har hög styrka i förhållande till den låga egenvikten, något som gör KL-trä perfekt lämpat för påbyggnader på befintliga hus. 

Ju fler som har den här kunskapen, desto fler kan den spridas till. När efterfrågan ökar får konstruktörer och arkitekter ännu fler anledningar att lära sig materialet. I slutändan ger det materialet det genomslag det faktiskt förtjänar. 

Det totala träanvändandet beräknas öka med mellan 10 och 20 procent per år framöver – till stor del beroende på det faktum att trä är det enda helt förnybara material som dessutom binder koldioxid. Den nuvarande kapprustningen är helt på sin plats. Vi kommer att behöva allt KL-trä vi kan tillverka.

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration