Ett samhällsbyggande som håller över tid

Krönika av Tomas Alsmarker

Föränderligheten sker i allt snabbare takt. Den påverkar människors sätt att vara. Våra sätt att leva våra liv. Hur vi bor. Hur vi arbetar. Hur vi studerar. Hur vi får vård. Hur vi reser. När de stadsdelar vi ritar och planerar i dag är inflyttningsklara kommer vi att ha självkörande bilar. Vad är då ett närområde? Vad är då ett fjärrområde? Vad är då en stad? Vad är landsbygd? Blir bilen en arbetsplats? Vad innebär sådana förändringar för oss som människor? För våra värderingar?

Cirka 70 procent av växthusgaserna i en genomsnittlig stad uppskattas vara direkt relaterade till samhällsbyggande. Att minimera dessa växthusgaser, att kraftigt reducera nyttjandet av jordens resurser, kommer att kräva radikala förändringar i hur morgondagens samhällen planeras, utformas, byggs och används. 

Vad innebär samhällets allt snabbare föränderlighet, de allt större klimat- och miljöutmaningarna, för ett samhällsbyggande som ska vara hållbart över tid? 

Alla samhällsbyggare har lärt sig att »det vi gör ska stå i flera hundra år«! Är detta synsätt hållbart? I dag? I morgon? Det som tillgodoser dagens behov kanske inte ens tillgodoser behoven om tio år. Är det tvärtom? Är det som håller över tid också det som är lätt monterbart, lätt demonterbart? Det som är lätt anpassningsbart. Det som kan återbrukas. Det cirkulära. 

Eller är det temporära det som håller permanent? En »ny sanning«, där en allt snabbare föränderlighet och allt större klimatutmaningar inte blir varandras motsättningar, utan något som går hand i hand! 

Det är dags att döda gamla sanningar! Jag vill passa på att döda »sanningen« att industriellt byggande är ett hot mot god arkitektur, mot ett hållbart samhällsbyggande! 

Det är ju tvärtom! Det industriella byggandet är en utvecklingsprocess som bygger på ständiga förbättringar i alla avseenden och ett successivt eliminerande av allt slöseri. En process som direkt går hand i hand med att inte slösa med jordens resurser, att successivt minska utsläppen av växthusgaser, att möta en allt snabbare föränderlighet! 

Det är i det lilla vi bygger samhällen som håller över tid! Det är i det lilla vi kan förstå hur en allt snabbare föränderlighet påverkar människors sätt att leva sina liv? »Go out there and see!« som samhällsdebattören Jane Jacobs uttryckte det!

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration