Dags att höja nivån på träbyggnation

Ledare av Mikael Eliasson

STOCKHOLM Du håller en helt ny tidning i din hand, namnet må vara det samma men innehållet är nytt. Här visas prov på klok, hållbar och spännande träarkitektur från hela världen. Du får möta arkitekter och konstruktörer som tänker nytt, utmanar och skapar nya traditioner.

Detta skrivs i en tid av turbulens och oro för den ekonomiska utvecklingen. Det är också en tid med stora utmaningar vad avser arbetet med att möta klimathoten men också andra stora frågor som exempelvis den framtida energiförsörjningen. Alla frågor har stor direkt eller indirekt bäring på byggbranschen eftersom byggande och byggaktiviteter representerar en mycket stor del av samhällsekonomin.

Vi har alla ett ansvar för att bidra till att skapa en hållbar utveckling. I stort som smått kan vi genom aktiva val och handlingar ge vårt positiva bidrag till en nödvändig förändring. Mycket handlar om att kombinera olika erfarenheter och kunskaper till bättre funktioner och mera hållbara lösningar. Men framför allt att vara öppen för och att dela nya tankar och idéer.

Jag är ny direktör för Svenskt Trä. Mitt uppdrag är att vidga marknaden för trä där byggande står i centrum, bidra till ökad konkurrenskraft hos våra medlemmar samt att kommunicera de klimatmässiga fördelarna med en ökad träanvändning. Genom tidningen vill Svenskt Trä visa exempel på träets oändliga möjligheter och informera om dess konkurrenskraftiga, miljövänliga och hållbara fördelar. Ambitionen är att inspirera dig till ett nytt, vackert, hållbart och funktionellt byggande.

Sveriges Hälsingegårdar, som nyligen blev listade som kulturarv på Unescos världsarvslista, är ett bra exempel på hur vi genom tiderna skapat vackra, funktionella och resurseffektiva miljöer. Med basen i en förnyelsebar råvara, skogen, kan och kommer vi att bygga vidare med trä.

Sverige har en träindustri som präglas av nyfikenhet och utveckling. Med allt bättre produkter och funktioner kan vi fortsätta att expandera marknaden och skapa värden för såväl kunden som för industrin.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration