»Vi arkitekter måste lära oss bygga giftfritt & miljövänligt.«

Trä möter Daniel Fagerberg

Just nu dör enorma mängder Douglasgran i British Columbia, Kanada, på grund av att de är angripna av en sorts barkborre. Arkitekten Daniel Fagerberg har gett sig sjutton på att vända denna naturkatastrof till en möjlighet.

Som professor vid Lincoln University i Nebraska, usa, utbildar han arkitekter i »FearAbility«. Hans ambition är att bidra till en hållbar samhällsutveckling och att med hjälp av trä förändra byggbranschen och omdefiniera arkitektens roll.

Vad resulterar utbildningen i?
– Jag ser till att mina studenter förstår hur vår arkitektur påverkar miljön. Idag finns det ingen som tar det totala ansvaret i bygg­processen vilket leder till ett hopkok av beslut, byggdelar och konstruktioner. Som jag ser det så är detta ett stort hot mot vårt välmående.

Så vad ska vi göra?
– Vi arkitekter måste skaffa oss mer kontroll över byggprocessen och lära oss att bygga giftfritt, miljövänligt och ekonomiskt försvarbart. Vi ska förstås utnyttja de resurser som finns för att skapa häftig arkitektur.

Hur kan katastrofen i British Columbia vändas till något positivt?
– Genom att använda virket, innan det går förlorat, kan vi bygga riktigt spännande, supermiljövänliga hus för samma pris, eller billigare, än vad vi bygger idag. För mig och mina studenter gäller det att få industrin i USA att förstå hur vi kan använda virket inom byggindustrin istället för i pappers- och massaindustrin.

Personligheter som trä har mött

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration