Bygg för livet, hela livet

Ledare av Mikael Eliasson

STOCKHOLM Välkommen till 2013 och ännu ett utmanande år. Tillsammans med övriga byggbranschen och många ansvarsfulla politiker ser vi fram mot att kunna bidra till ett ökat byggande. Ett av de segment där det finns ett allt större behov är i olika former av seniorboende. Det är en grupp som ökar till följd av längre medellivslängd och relativt stora åldersgrupper som de närmaste åren träder in i pensionsåldern.

Det är viktigt att fånga upp denna utveckling för att bidra till ett bra och tryggt boende för våra äldre. Men också för att öka rörligheten på boendemarknaden och skapa utrymme och förutsättningar för yngre och barnfamiljer. I det här numret av tidningen Trä får du möta arkitekten Susanne Ramel som utvecklar tankar om framtidens äldreboende.

I byggandet av såväl äldreboenden som i andra byggnader är självfallet klimatfrågan och miljö­påverkan en kritisk fråga. Per Westerlund utvecklar frågan om byggindustrins miljöpåverkan under byggprocessen och det intressanta arbete som pågår – allt för att utveckla stöd och beräkningsmodeller ur ett klimatperspektiv, till användning för dem som är engagerade i byggprocessen.
Det behöver knappast påpekas att ett utvecklat träbyggande starkt bidrar till att sänka klimatbelastningen. Politiska viljeyttringar runt om i Europa, såväl som i andra världsdelar, siktar in sig på att utnyttja dessa fördelar.

Byggandet är generellt en konservativ bransch som kräver nytänkande och bättre konkurrens. Även mindre aktörer måste ges möjlighet att fullt ut vara med i konkurrensen för att bidra till en nödvändig förändring. Likaså måste industrialiseringsgraden ökas för att möjliggöra ett ökat byggande och samtidigt kunna hålla nere byggkostnadsutvecklingen.

Som ett inspel till kreativt nytänkande finner du längre in i tidningen ett antal intressanta utblickar som bland annat porträtterar offentligt byggande, med fokus på staden. En miljö där träbyggande i högsta grad bidrar till spännande och effektiva lösningar.

Jag önskar alla läsare en skön vår och givande läsning.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration