Drömmen om ett bankpalats i trä

Krönika av Rahel Belatchew Lerdell,

PARIS, FRANKRIKE

Som arkitekt i Luxemburg fick jag ofta höra att riktigt solida hus de byggs i sten – inte i trä. Denna åsikt framförs i samband med alla möjliga projekt, från bankpalats till privata villor. När jag sedan återvände till Sverige och fick chansen att uppföra ett eget hus, då tog jag tillfället i akt och skapade ett mycket solitt hus till mig och min familj – i trä.

På senare år tror jag mig dock ha sett vissa tecken på en attitydförskjutning på kontinenten, där trä blivit alltmer accepterat som byggnadsmaterial. Bland annat ger mina studenter på arkitekthögskolan esa i Paris, där jag är gäst-lärare och kritiker emellanåt, uttryck för att de ser positivt på träarkitektur. De uppfattar trä som ett sofistikerat byggnadsmaterial.

Här ser man dock en tydlig skillnad mellan generationerna, där de äldre arkitekterna är betydligt mer skeptiskt inställda till trä än deras yngre kollegor.Detta med undantag för ett fåtal arkitekter som är tydligt profilerade på trä, ofta i samband med hållbar arkitektur.

Ett annat exempel är när jag för ett par år sedan satt med i juryn för det franska Träpriset. Då kunde jag konstatera att det byggs mycket i trä i Frankrike, inte minst i relativt avancerade projekt som museer och andra signaturbyggnader. Jag ser två förklaringar till denna glädjande förändring och attitydförskjutning.

För det första innebär detta att ett antal träbyggnader med avsevärd arkitektonisk höjd har uppförts runt om i världen. Det ger ett ökat intresse och en ökad förståelse – samt inte minst ökad acceptans – för träarkitektur. För att nämna ett projekt så kan Centre Pompidou i Metz, Frankrike, av den japanska arkitekten Shigeru Ban, vars stora ondulerande tak är gjort i trä, lyftas fram.

För det andra så har det senaste decenniet präglats av en ökad medvetenhet om vikten av hållbar arkitektur. Då blir trä, som det förnyelse-bara material det är, ett naturligt och självklart val för nya projekt.

Allt detta får mig att tänka tillbaka på mina år i Luxemburg och känna ett visst hopp. Tänk om vi närmar oss stunden då vi får se ett luxemburgiskt bankpalats uppfört i trä?

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration